Oral Health on Tuesday June 10, 08

Dr. Saharla Jama is a licensed general dentist in the State of Minnesota. Dr. Jama who is with the Minnesota HealthPartners speaks with Mukhtar about the importance of oral health for our community.

Fadlan dhegayso Dhakhtar Saxarla Jaamac oo ah dhakhtar caafimaadka afka kana warramaysa muhiimadda daryeelka afku u leeyahay caafimaadka guud.