Celebrate 2013 Tet New Year Festival *Year of The Snake!*

Chương Trình Hội Chợ Tết Mừng Xuân Quí Tỵ 2013

Date: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 2, 20113
Time: 12:30 PM - 10:00 PM
Location: Hopkins High School, 2400 Lindbergh Dr, Minnetonka, MN 55305

  • Vô Cửa và Đậu Xe Miễn Phí!
  • Free Admission and Free Parking!

Mọi chi tiết xin vào website www.vietnam-minnesota.org
hoặc liên lạc Tiffiny Le tại số 651-399-0212, hoặc Hieu Tu tại số 763-218-4928